FORMACIÓN DE RUTA DE ACCESO PEONIL A BERDÓN

PROMOTOR: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0112 SITUACIÓN: A Torre, Arealonga (Sta Baia) – Vilagarcía de Arousa DESCRICIÓN: A Area recreativa e deportiva de Berdón soporta unha gran afluencia de público debido á celebración dunha grande cantidade de actividades deportivas principalmente destinadas a rapaces en idade escolar. O Concello de Vilagarcía de Arousa…

NOVO SERVIZO A CIDADANIA MEDIANTE CREACIÓN DE LAVANDERÍA AUTOSERVIZO EN CUNTIS

PROMOTOR: CIMA GONZÁLEZ, ELISABETH Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0096 SITUACIÓN: Avda. Circunvalación Don Aurelio – Cuntis DESCRICIÓN: O proxecto consiste na creación dunha lavandaría auto servizo no concello de Cuntis, Co obxectivo de facilitar a cidadanía un tipo de servizo básico como e o lavado da roupa coa posta a disposición de maquinaria e produtos de limpeza…

ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE MANTEMENTO DE SISTEMAS DE CONFORT TÉRMICO EN VEHÍCULOS, RECARGA E RECICLADO DE AIRE

PROMOTOR: TALLERES SENÍN S.L. Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0095 SITUACIÓN: Lg. de Senin – Santa María de Xanza – Valga DESCRICIÓN: TALLERES SENÍN pretende diversifica-la súa actividade e aumenta-lo seu volume de negocio entre un 5 e un 10% por aumento da oferta ofrecendo un novo servizo de mantemento de sistemas de confort térmico en vehículos. Neste…

ACONDICIONAMENTO LOCAL COMERCIAL PARA SUPERMERCADO

PROMOTOR: COMERCIAL VILANOVIÑA S.L Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0114 SITUACIÓN: Lg. de Vilanoviña – Santa Maria de Paradela – Meis. DESCRICIÓN: O proxecto consiste en dotar o local comercial, cuxa construción se esta levando a cabo neste momentos para dedicalo a supermercado, con sos seguintes elementos imprescindibles e necesarios para un local das súas características: – SAI…

ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE ASPIRACIÓN E TRATAMENTO DE REFUGALLOS

PROMOTOR: MUCARCE CARPINTEROS S.L Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0103 SITUACIÓN: LG. de A Casiña – Arcos de Furcos -Cuntis DESCRICIÓN: A empresa incorporará un sistema de aspiración de refugallos e labras de mecanizado e un equipo de briquetado. Esta inversión permitirá diversificar a súa actividade cara a produción de biocombustible en forma de briquetas para caldeiras, ampliando…

PROXECTO DE LEGALIZACIÓN E REHABILITACIÓN DE CASA ANTIGUA, DO ANO 1878, PARA CASA DE TURISMO RURAL “GRUPO B”.

PROMOTOR: ALFREDO GARCIA GONZALEZ Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0113 SITUACIÓN: Lgar de Arcos – Santo Tomé – Meis DESCRICIÓN: O proxecto consiste na posta en marcha dunha casa de turismo rural para dar servizo de aloxamento en seis estancias repartidas ao longo da edificación principal e anexa. Dispoñerase de dous dormitorios dobres con capacidade de catro prazas…

PROXECTO DE MELLORA SOCIAL CON PISTA DEPORTIVA E RECUPERACION DO PALOMAR E O SEU ENTORNO

PROMOTOR: CMVMC DE GODOS Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0121 SITUACIÓN: Calcote, Sta. María de Godos, Caldas de Reis DESCRICIÓN: A iniciativa contempla dúas accións próximas no espazo. Por unha banda a recuperación do palomar dentro da propiedade da Igrexa de Santa María de Godos e conta con autorización do Bispado, incluíndo a mellora da contorna que soporta…

PROXECTO DE RECUPERACION E POSTA EN VALOR DOS MUIÑOS DO RIO CASTAÑOSA E GUINDEIRO EN AMIL

PROMOTOR: COMUNIDADE DE MONTES E MAN COMUN DE AMIL Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0115 SITUACIÓN: A Picota – San Mamede de Amil – Moraña DESCRICIÓN: O proxecto pretende recuperar e poñer en valor 6 muíños situados no curso dos rios Castañosa e Gundeiro, no termino municipal de Moraña e a carón dos núcleos de poboación de picota…

INST. DE CLIMATIZACION E MELLORA ENERXETICA CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

PROMOTOR: CONCELLO DE MEAÑO Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0108 SITUACIÓN: As Covas – San Xoan Meaño – Meaño DESCRICIÓN: O proxecto consiste na instalación de climatización y de equipos de iluminación LED co obxectivo de mellorar o confort do Centro Social Polivalente de maiores. Para alcanzar o nivel normal de confort do centro vaise instalar unha bomba…