PROMOTOR: MUCARCE CARPINTEROS S.L
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0103
SITUACIÓN: LG. de A Casiña – Arcos de Furcos -Cuntis
DESCRICIÓN:
A empresa incorporará un sistema de aspiración de refugallos e labras de mecanizado e un equipo de briquetado. Esta inversión permitirá diversificar a súa actividade cara a produción de biocombustible en forma de briquetas para caldeiras, ampliando a súa carteira de negocio.

ORZAMENTO ACEPTADO: 59.900,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 21.564,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 36,00 %