PROMOTOR: COMUNIDADE DE MONTES E MAN COMUN DE AMIL
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0115
SITUACIÓN: A Picota – San Mamede de Amil – Moraña
DESCRICIÓN:
O proxecto pretende recuperar e poñer en valor 6 muíños situados no curso dos rios Castañosa e Gundeiro, no termino municipal de Moraña e a carón dos núcleos de poboación de picota e Vilacoba na parrroquia de san Mamede de Amil. os herdeiros ou copropietarios dos muíños ceden por un período de 30 anos a comunidade de montes o dereito e cambio de usos dos muíños da súa propiedade co obxecto de recuperar os mesmos xa que actualidade están en estado de abandono.
a comunidade de montes de amil pretende con este proxecto aparte da recuperación do patrimonio histórico e cultural da parroquia, crear un punto de atracción turística para os miles de visitantes que visitan a parroquia cada ano por os distintos eventos culturais, sociais ou relixiosos, entre eles a festa da baixa das bestas de amil, a festa do porquiño a brasa,
a romaría dos milagres de amil. e tamén para os turistas que se aloxan nas casas de turismo rural que aumentan cada ano aumentan e que e unha actividade que ven a dar unha alternativa o crecente abandono do rural e aumento das casas valeiras. dentro dos muíños a recuperar o chamado muiño do Caveiro, xa temos constancia dunha antigüidade de mais de 265 anos da súa existencia, xa que figura inventariado no ano 1754 no libro de los Liegos do catastro do Marques de Ensenada referidos
a parroquia de San Mamede de Amil. o acceso dos visitantes farase a través dunha ruta de sendeirismo en construción a carón do rios.

ORZAMENTO ACEPTADO: 48.645,46€
AXUDA CONCEDIDA: 26.852,29€
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20 %