GDR SALNÉS-ULLA-UMIA

¿QUE É O GDR SALNÉS-ULLA-UMIA (GDR 17)?
O GDR Salnés-Ulla-Umia é unha asociación sen fin de lucro constituída polo conxunto de institucións públicas e entidades privadas, dos ámbitos económico, social, cultural, veciñal, medioambiental e profesional, que desexen implicarse no programa Leader do territorio. Somos o GDR 17.
O ámbito territorial do GDR Salnés-Ulla-Umia comprenderá os seguintes concellos: Caldas de Reis, Cambados, Catoira, Cuntis, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Moraña, Pontecesures, Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.
O GDR funcionará respectando o principio de “portas abertas”, de tal modo que, tanto na súa constitución como con posterioridade a mesma, admitirá a calquera entidade con implantación na comarca que desexe participar neste proxecto común e cumpra os requisitos para ser Socio.

Funcións do GDR

O GDR SALNES-ULLA-UMIA elaborou un programa de desenvolvemento, no que se inclúen as principais posibilidades, oportunidades e necesidades do territorio dende o punto de vista económico, dotacional e social e no que se recolle unha planificación dos proxectos que se van desenvolver no territorio no ámbito do programa Leader. Esta estratexia presentouse á convocatoria do programa Leader Galiza para o período 2014-2020. O GDR conta cunha estrutura técnica que se dedique a labores de:

– Mobilización, animación e dinamización
– Promoción e captación de iniciativas
– Maduración dos proxectos e apoio aos promotores
– Apoio técnico para a selección de proxectos
– Acompañamento dos promotores na evolución posterior dos proxectos

Estructura do GDR

Órganos de goberno e de asesoramento.
O GDR SALNES-ULLA-UMIA conta cunha Asemblea Xeral e máis cunha Xunta Directiva. Ademais destes dous órganos que se derivan da Lei de asociacións, proponse como órgano do GDR as Mesas Sectoriais, organizadas en torno a aqueles ámbitos que se consideren de interese. As Mesas Sectoriais do GDR SALNES-ULLA-UMIA son as seguintes:

– Mesa do sector agrario
– Mesa das asociacións de mulleres
– Mesas das asociacións mozos
– Mesa das asociacións empresarias e profesionais
– Mesa de acción social
– Mesa das asociacións medioambientais e sectores vinculados a entidades non contempladas noutras mesas
– Mesa institucional
– Mesa das asociacións culturais

Tamén conta cun equipo técnico encargado de realizar os labores de dinamización, mobilización, promoción e avaliación de proxectos para aplicar o programa de desenvolvemento deseñado.

SOCIOS

Conozca las entidades asociadas al Grupo de Desarrollo Rural Salnés Ulla Umia – GDR Salnés ULLa-Umia clicando en el siguiente enlace.
VER ASOCIADOS

ADHERIRSE

Las entidades que cumplan los requisitos para ser socios del GDR pueden solicitar su adhesión presentando, por registro de entrada del GDR, la Ficha de Socio y el acuerdo de su entidad según el Modelo de Certificado de Adhesión que pueden descargar en esta sección.
DESCARGA MOD. ADHESIÓN