PROMOTOR: TALLERES SENÍN S.L.
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0095
SITUACIÓN: Lg. de Senin – Santa María de Xanza – Valga
DESCRICIÓN:
TALLERES SENÍN pretende diversifica-la súa actividade e aumenta-lo seu volume de negocio entre un 5 e un 10% por aumento da oferta ofrecendo un novo servizo de mantemento de sistemas de confort térmico en vehículos. Neste proxecto TALLERES SENÍN vai adquirir un equipo para recuperación do aire acondicionado do sistema de refrixeración do habitáculo do vehículo, realizar probas de estanquidade e realizar recargas de gas frigoríxeno ó sistema.

ORZAMENTO ACEPTADO: 4.419,20 €
AXUDA CONCEDIDA: 1.529,04€
PORCENTAXE DA AXUDA: 34,60 %