PROMOTOR: CMVMC DE GODOS
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0121
SITUACIÓN: Calcote, Sta. María de Godos, Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
A iniciativa contempla dúas accións próximas no espazo. Por unha banda a recuperación do palomar dentro da propiedade da Igrexa de Santa María de Godos e conta con autorización do Bispado, incluíndo a mellora da contorna que soporta unha masa de frondosa caducifolia de alto valor ecolóxico e natural. Por outra banda a construción dunha pista multideportiva, para desfrute de mozos e cativos no lugar de Calcote.Os obxectivos son a mellora da calidade de vida do rural de Godos e a posta en valor dos recursos naturais e etnográficos da parroquia.

ORZAMENTO ACEPTADO: 26.252,79 €
AXUDA CONCEDIDA: 12.916,37 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 49,20 %