PROMOTOR: CONCELLO DE A ILLA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0119
SITUACIÓN: O Monte – San Xulián – A Illa de Arousa
DESCRICIÓN:
O Centro de Interpretación da Conserva é unha antiga fábrica de conservas recuperada por iniciativa municipal que amosa o encanto vencellado ao labor das persoas e ao traballo do mar, memorando a adicación dos seus cidadáns ao traballo que transcorre arredor da pesca, dos portos e da industria. O proxecto aporta unha visión innovadora ao turismo axustándose á Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3 Galicia) en canto á modernización do sector turístico a través das TIC´S baseada na utilización da realidade aumentada, convertendo á Illa de Arousa nun referente en Galicia na creación de contidos innovadores e aplicación de novas tecnoloxías para o desenvolvemento do turismo poñendo en valor os recursos patrimoniais e industriais da Comunidade Autónoma marcando desta forma novas tendencias a nivel internacional e tentando desestacionalizar o turismo ofertando esta actividade aos centros educativos, asociacións, programas turísticos, etc.
Obxectivos: Xerar unha actividade alternativa á desestacionalización do turismo a través das novas tecnoloxías, Mellora o acceso á información relacionada co mundo do rural en xeral e co mundo das conservas en particular, a través da utilización da realidade aumentada, Promover o uso de novas tecnoloxías ofrecendo un produto de calidade aos nosos visitantes, Ofrecer unha alternativa aos usuarios con necesidades especiais para coñecer o mundo das conserveiras.

ORZAMENTO ACEPTADO: 35.816,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 19.340,64 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 54,00 %