PROMOTOR: CONCELLO DE MEAÑO
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0108
SITUACIÓN: As Covas – San Xoan Meaño – Meaño
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na instalación de climatización y de equipos de iluminación LED co obxectivo de mellorar o confort do Centro Social Polivalente de maiores. Para alcanzar o nivel normal de confort do centro vaise instalar unha bomba de calor Aerotermia do tipo aire-aire, isto é que se obtén a enerxía do aire exterior a través da unidade exterior e a transmite ao interior a través do aire por medio da unidade interior. Por outra banda se quere ampliar a instalación de luminarias con pantallas LED con regulación de nivel de iluminación según necesidades. A presente actuación quere mellorar a seguridade e eficiencia enerxética xa que a escasa iluminación existente carece de protector de policarbonato que eviten el risco por posibles desprendementos.

ORZAMENTO ACEPTADO: 19.324,91 €
AXUDA CONCEDIDA: 15.073,43
PORCENTAXE DA AXUDA: 78,00%