PROMOTOR: CIMA GONZÁLEZ, ELISABETH
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0096
SITUACIÓN: Avda. Circunvalación Don Aurelio – Cuntis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na creación dunha lavandaría auto servizo no concello de Cuntis, concretamente na avenida de circunvalación don Aurelio nº53, 36670 ‐ Cuntis (Pontevedra). O promotor do proxecto e a emprendedora Elisabeth Cima González cunha experiencia na implantación e xestión deste tipo de servicio, xa que con esta e a segunda lavandaría auto servizo propia.
os obxectivos do proxecto son os seguintes:
1)facilitar a cidadanía un tipo de servizo básico como e o lavado da roupa para a poboación
2)por a disposición da poboación unha maquinaria e uns produtos de limpeza profesionais, que por custo/utilización dunha soa familia non podería custear.
3)aforrar as familias custos eléctricos e de produtos xa que nun lavado oeste tipo pódense concentras hasta 5 lavados
4)mellorar a hixiene dos fogares xa que co noso servizo pódense lavar e secar tecidos coma cortinas, edredóns, mantas
5)reducir o consumo de auga debido a eficiencia das maquinas utilizadas e polo tanto mellora o medio ambiente pola nosa experiencia de campo, comprobamos que un dos elementos de maior consumo eléctrico e auga dunha vivenda e o lavado e secado de roupa. na búsquea de solucións para reducir o leste consumo de primeira necesidade e a consulta de experiencias en países europeos con maior experiencia neste campo, xorde a utilización do servizo de lavandaría auto servizo.

ORZAMENTO ACEPTADO: 47.472,02 €
AXUDA CONCEDIDA: 15.154,26 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 31,92 %