PROMOTOR: CIMA GONZÁLEZ, ELISABETH
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0096
SITUACIÓN: Avda. Circunvalación Don Aurelio – Cuntis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na creación dunha lavandaría auto servizo no concello de Cuntis, Co obxectivo de facilitar a cidadanía un tipo de servizo básico como e o lavado da roupa coa posta a disposición de maquinaria e produtos de limpeza profesionais.
Ademáis contribúe o aforro e a redución do consumo de auga.

ORZAMENTO ACEPTADO: 47.472,02 €
AXUDA CONCEDIDA: 15.154,26 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 31,92 %