PROMOTOR: COMERCIAL VILANOVIÑA S.L
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0114
SITUACIÓN: Lg. de Vilanoviña – Santa Maria de Paradela – Meis.
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste en dotar o local comercial, cuxa construción se esta levando a cabo neste momentos para dedicalo a supermercado, con sos seguintes elementos imprescindibles e necesarios para un local das súas características:
– SAI
– Alarmas
– Central telefónica, hilo musical e megafonía
– Instalación de circuíto cerrado de televisión
– Balanzas (1 charcutería 1 carniceira)
– Equipos informáticos e caixas.

ORZAMENTO ACEPTADO: 26.035,51 €
AXUDA CONCEDIDA: 9.099,41 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 34,95 %