INSTALACIÓN DE BANCO DE PROBAS CRI-PC PARA INYECTORES

Adquisición e instalación do novo banco de probas modelo CRI-PC e a ampliación da gama de modelos de equipos que se poden reparar. O novo equipo é válido para a comprobación de todo tipo de inxectores de bobina de última xeración, cabe destacar que gracias ao continúo desenvolvemento do seu software se posibilita a proba de calquera futuro sistema de inyeción diesel. Ademais a previsión é o aumento da súa capacidade de produción superior ao 25%.

AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA SERVICIOS SOCIAIS

Ampliación á unha edificación existente no edificio de servicios sociais, de titularidade municipal ubicado na avenida de Ribadumia 25, para darlle o uso de almacén de roupa, alimentos e lavandería para as persoas con risco de exclusión do concello. A ampliación consta dunha planta baixa con dous locais, un destino aos alimentos e outro para a roupa, ademais dun terceiro local para a lavandería.