INSTALACIÓN DE BANCO DE PROBAS CRI-PC PARA INYECTORES

Adquisición e instalación do novo banco de probas modelo CRI-PC e a ampliación da gama de modelos de equipos que se poden reparar. O novo equipo é válido para a comprobación de todo tipo de inxectores de bobina de última xeración, cabe destacar que gracias ao continúo desenvolvemento do seu software se posibilita a proba de calquera futuro sistema de inyeción diesel. Ademais a previsión é o aumento da súa capacidade de produción superior ao 25%.

RECUPERACIÓN E DINAMIZACIÓN DO ESPAZO NATURAL DA CONTORNA DA LANZADA

Creación dunha zona de esparexemento para a recuperación deste espazo natural a carón da praia da Lanzada. Espazo protexido dentro do marco rede natura 2000. Instalación dunha zona de xogos para rapaces de 4-14 anos, recuperación da zona adicada actualmente como aparcadoiro mediante aporte de xabre cemento, colocación de valado perimetral que impida o acceso de tráfico rodado a zona de actuacións e creación dunha zona de esparexemento mediante a instalación de mobiliario tipo mesas e bancos.

AMPLIACIÓN DE LOCAL PARA SERVICIOS SOCIAIS

Ampliación á unha edificación existente no edificio de servicios sociais, de titularidade municipal ubicado na avenida de Ribadumia 25, para darlle o uso de almacén de roupa, alimentos e lavandería para as persoas con risco de exclusión do concello. A ampliación consta dunha planta baixa con dous locais, un destino aos alimentos e outro para a roupa, ademais dun terceiro local para a lavandería.