PROMOTOR: CONCELLO DE RIBADUMIA
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0015
SITUACIÓN: Escusa – Ribadumia
DESCRICIÓN:
Ampliación á unha edificación existente no edificio de servicios sociais, de titularidade municipal ubicado na avenida de Ribadumia 25, para darlle o uso de almacén de roupa, alimentos e lavandería para as persoas con risco de exclusión do concello. A ampliación consta dunha planta baixa con dous locais, un destino aos alimentos e outro para a roupa, ademais dun terceiro local para a lavandería.

ORZAMENTO ACEPTADO: 57.724,33 €
AXUDA CONCEDIDA: 31.863,83 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20 %"