PROMOTOR: PANADERÍA CAMBADOS S.L.
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0044
SITUACIÓN: Cabanelas – Ribadumia
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na posta en marcha dun sistema automatizado de produción de masa panadeira co obxectivo de homoxeneización da produción, mellora da competitividade, ampliación da variedade de produtos. Isto permitirá a mellora do posicionamento competitivo e modernización da empresa.

ORZAMENTO ACEPTADO: 193.405,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 79.102,65 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 40,90 %"