PROMOTOR: POLYESTERES BIDASOA, S.L
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0010
SITUACIÓN: Lg. de Soutelo de Arriba – SAIAR – CALDAS DE REIS
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na adquisición dunha cela robotizada para mecanizado de pezas de polietileno, modernizando así a actividade da empresa. Coa adquisición do robot pretenden realizar principalmente a tarefa de modelado co obxecto de realizar novos moldes para a fabricación de pezas en PRFV.

ORZAMENTO ACEPTADO: 260.900,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 112.187,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 43,00 %