PROMOTOR: VIROMA CALDAS S.L
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0011
SITUACIÓN: Santo Tomás – Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na posta en marcha dun hotel de 3 estrelas para peregrinos na localidade de Caldas de Reis, para dar cobertura as necesidades crecentes de prazas hoteleiras para os peregrinos do Camiño Portugués.

ORZAMENTO ACEPTADO: 306.075,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 120.899,63 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 39,50 %