PROMOTOR: VANESA REGUERA PREGO
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0029
SITUACIÓN: Ponte Valga – San Miguel – Valga
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na ampliación e modernización dunha farmacia no Concello de Valga. A finalidade do proxecto é mellorar as instalacións nun local mais amplo e luminoso, onde se mellorará a atención ao público.

ORZAMENTO ACEPTADO: 44.076,46 €
AXUDA CONCEDIDA: 13.707,78 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 31,10 %