PROMOTOR: ADOBORLO S.L.
Nº EXPEDIENTE: L17-1920-17-0020
SITUACIÓN: Santo Tomás – Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
O proxecto abrangue a rehabilitación e ampliación de edificación existente para hotel de dúas estrelas en Caldas de Reis

ORZAMENTO ACEPTADO: 280.042,26 €
AXUDA CONCEDIDA: 98.854,92 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 35,30 %