ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE ALIÑADO DE DIRECCIÓNS PARA VEHÍCULOS

PROMOTOR: TALLERES SENIN S.L. Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0201 SITUACIÓN: Santa María de Xanza, lugar de Senín, Valga DESCRICIÓN: Talleres Senín pretende diversifica-la súa actividade ofrecendo un novo servizo de aliñado de direccións coa última tecnoloxía dispoñible no mercado. Neste proxecto talleres Senín vai adquirir un equipo para aliñado de direccións de vehículos categoría m1 e n1…

DOTACION DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA CENTRO OCUPACIONAL DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

PROMOTOR: CONCELLO DE VALGA Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0205 SITUACIÓN: Lgar Baño, Santa María de Xanza, Valga DESCRICIÓN: O promotor ten previsto o dotar con equipamento informático o local do CODI, para a posta en marcha de obradoiros de alfabetización dixital dirixido a persoas maiores e persoas con diversidade funcional. A posta en marcha realizase en colaboración…

CIRCUITO BIOSAUDABLE NA AREA RECREATIVA VILARELLO, CORDEIRO

PROMOTOR: CONCELLO DE VALGA Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0156 SITUACIÓN: Lugar Vilarello – Santa María de Xanza – Valga DESCRICIÓN: O proxecto consiste nunha creación dun novo espazo con circuito biosaudable composto de 10 elementos especializados para a practica da actividade física para os maiores do concello de Valga e concellos colindantes. Esta actuación levarase a cabo…

ADQUISICIÓN DUN EQUIPO DE MANTEMENTO DE SISTEMAS DE CONFORT TÉRMICO EN VEHÍCULOS, RECARGA E RECICLADO DE AIRE

PROMOTOR: TALLERES SENÍN S.L. Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0095 SITUACIÓN: Lg. de Senin – Santa María de Xanza – Valga DESCRICIÓN: TALLERES SENÍN pretende diversifica-la súa actividade e aumenta-lo seu volume de negocio entre un 5 e un 10% por aumento da oferta ofrecendo un novo servizo de mantemento de sistemas de confort térmico en vehículos. Neste…

ADQUISIÓN FORNO DE CERÁMICA E ACONDICIONAMENTO LOCAL PARA INSTALACIÓN EXTERIOR

O promotor ten previsto o acondicionamento dun local na zona exterior dunha edificación municipal existente, o CODI, e a adquisición e instalación dun forno de cerámica para a posta en marcha dun taller obradoiro de cerámica dirixido a persoas con diversidade funcional. A posta en marcha realizase en colaboración con ASDIVALU (Asociación de persoas con discapacidade dos Vales Ulla Umia) de voluntarios. Con este proxecto prestarase un servizo de igualdade e benestar que mellore a calidade de vida das persoas con diversidade funcional que incremente o nivel educativo e as capacidades dos individuos participantes, que implique a oferta de unha nova actividades de ocio e tempo libre e integración de persoas con discapacidade.