PROMOTOR: CONCELLO DE VALGA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0205
SITUACIÓN: Lgar Baño, Santa María de Xanza, Valga
DESCRICIÓN:
O promotor ten previsto o dotar con equipamento informático o local do CODI, para a posta en marcha de obradoiros de alfabetización dixital dirixido a persoas maiores e persoas con diversidade funcional. A posta en marcha realizase en colaboración con ASDIVALU (Asociación de persoas con discapacidade dos Vales Ulla Umia) de voluntarios. Con este proxecto prestarase un servizo que incremente o nivel educativo e as capacidades dos individuos participantes, que implique a oferta de unha nova actividades de ocio e tempo libre e integración de persoas con discapacidade.

ORZAMENTO TOTAL: 13.007,50 €
AXUDA CONCEDIDA: 9.833,67 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 75,60%