PROMOTOR: CMVMC DE SAN MIGUEL DE VALGA.
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0221
SITUACIÓN: Martores, Raxoi, SAN MIGUEL DE VALGA, VALGA
DESCRICIÓN:
A Comunidade Montes Veciñais en Man Común de Valga propón o desenvolvemento das actuacións necesarias para a posta en valor do patrimonio natural e etnográfico dos veciños da parroquia de San Miguel de Valga, sobre varias zonas: Muíños de Cachón coa ponte que salva o río valga, Fervenza pequena de Raxoi, Rego de Vilariño, coa súa ponte e elementos de arquitectura civil representativo

ORZAMENTO TOTAL: 31.875,69 €
AXUDA CONCEDIDA: 19.890,43 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 62,40 %