PROMOTOR: PRODUCTO DE ALDEA
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0138
SITUACIÓN: Lgar de O Forno, Cordeiro – Valga
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste en establecer unha planta produtiva na que se vai elaborar e envasar sangría ecolóxica e viño sen alcohol. Para iso construirase unha nave que se vai dotar das infraestruturas necesarias, entre as que se atopan: dous depósitos de aceiro inoxidable de 10.000 L con batedor e camisas refrixerantes, unha máquina de envasado, aseos, vestiarios e un pequeno laboratorio.

ORZAMENTO ACEPTADO: 290.082,97 €
AXUDA CONCEDIDA: 130.827,42 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 45,10 %