EXECUCION DE MOBILIARIO URBANO EN NUCLEOS RURAIS

PROMOTOR: CONCELLO DE MORAÑA Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0202 SITUACIÓN: Rúa, n 1. Parroquia de Santa lucia. Saiáns, Moraña DESCRICIÓN: O proxecto consiste na execución de mobiliario urbano en núcleos rurais, en concreto instalaranse un cubre-contedor no lugar de O Covelo e o outro no lugar de Alberguería, ambos lugares pertencentes á parroquia de Saiáns. A marquesiña…

PROXECTO DE RECUPERACION E POSTA EN VALOR DOS MUIÑOS DO RIO CASTAÑOSA E GUINDEIRO EN AMIL

PROMOTOR: COMUNIDADE DE MONTES E MAN COMUN DE AMIL Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0115 SITUACIÓN: A Picota – San Mamede de Amil – Moraña DESCRICIÓN: O proxecto pretende recuperar e poñer en valor 6 muíños situados no curso dos rios Castañosa e Gundeiro, no termino municipal de Moraña e a carón dos núcleos de poboación de picota…

RECUPERACIÓN PAISAXÍSTICA NO ENTORNO DOS RÍOS CORNIDE E AGRA

O promotor ten previsto o recuperación paisaxística no entorno dos ríos Cornide e Agra no Concello de Moraña. Contempla polo tanto, as actuacións necesarias para levar a cabo o acondicionamento da marxe dos ríos, para darlle acceso ao entorno destes ríos. O obxectivo principal é poñer en valor determinados elementos etnográficos que forman parte do patrimonio natural, mediante a rehabilitación e conservación do lavadoiro encravado no núcleo rural de Agriños.