PROMOTOR: CONCELLO DE MORAÑA
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0179
SITUACIÓN: Lugar Cosoirado – Lugar de O Covelo e lugar de Sabadín
DESCRICIÓN:
O obxectivo deste proxecto e cubrir as necesidades dos seus habitantes respecto destes elementos e mellorar e preservar o entorno rural. Para iso o Concello de Moraña vai colocar nas parroquias mais rurais de seu municipio diversos equipamentos: dúas marquesiñas para as paradas de autobuses nos núcleos rurais de lugar de Cosoirado e lugar de Sabadín, instalación dun cubre contenedor no lugar de O Covelo de maneira que delimite e mellore o espazo a tal fin e minimice o impacto visual dos mesmos, e a colocación de dous bancos en zonas de descanso de veciños dentro dos propios núcleos.

ORZAMENTO ACEPTADO: 15.084,44€
AXUDA CONCEDIDA: 10.136,74€
PORCENTAXE DA AXUDA: 67,20 %