PROMOTOR: CONCELLO DE MORAÑA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0202
SITUACIÓN: Rúa, n 1. Parroquia de Santa lucia. Saiáns, Moraña
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na execución de mobiliario urbano en núcleos rurais, en concreto instalaranse un cubre-contedor no lugar de O Covelo e o outro no lugar de Alberguería, ambos lugares pertencentes á parroquia de Saiáns. A marquesiña da parada de autobús, colocarase no lugar de Castro, na parroquia de Rebón

ORZAMENTO TOTAL: 16.570,22 €
AXUDA CONCEDIDA: 9.942,13 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 60,00%