PUNTO DE RECARGA SEMIRRÁPIDO DE VEHÍCULO ELÉCTRICO EN PORTAS

PROMOTOR: CONCELLO DE PORTAS Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0170 SITUACIÓN: Lugar de A Rapeira – Concello de Portas DESCRICIÓN: O Concello de Portas dentro da dinamización do seu territorio rural, pretende ofertar un servizo necesario e inexistente na zona que consiste na implantación de un punto de recarga semirápido para vehículos eléctricos con dous prazas, no Concello…

ADECUACIÓN DA ANTIGA ESCOLA DE BRIALLOS A LOCAL DE CAFETERÍA CON SERVIZOS TURÍSTICOS COMPLEMENTARIOS

O Concello de Portas dentro da dinamización do seu territorio rural, tanto para potenciar o turismo como ofertar un servizo necesario e inexistente na zona propón adecuou a antiga escola de Briallos, situada nun local próximo ao Albergue Peregrino, como local de cafetaría e servizos turísticos complementarios ao albergue, sito no lugar de Castro. Deste xeito os camiñantes poderán desfrutar dunha área recreativa e de descanso, almorzar e desfrutar de pratos típicos da nosa gastronomía galega, ademais do servizo de hospedaxe xa existente.

FAITEBO RESIDENCIA, ADESTRAMENTO E ACICALAMENTO CANINO

Este negocio consiste nun centro para a hospedaxe de animais. este centro dedicarase ao coidado e garda de mascotas da especie canina pola necesidade dos clientes de deixar aos seus animais ao coidado de alguén mentres se ausentan do seu domicilio. o obxectivo de este centro e polo tanto, satisfacer as necesidades das persoas que teñen animais de compañía da especie canina e que non poden proveelos de todos os coidados necesarios en todas as épocas do ano.