PROMOTOR: DAVID LOPEZ BUCETA
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0050
SITUACIÓN: Lg. de O Baceiro – Lantaño – Portas
DESCRICIÓN:
Este negocio consiste nun centro para a hospedaxe de animais. este centro dedicarase ao coidado e garda de mascotas da especie canina pola necesidade dos clientes de deixar aos seus animais ao coidado de alguén mentres se ausentan do seu domicilio. o obxectivo de este centro e polo tanto, satisfacer as necesidades das persoas que teñen animais de compañía da especie canina e que non poden proveelos de todos os coidados necesarios en todas as épocas do ano.

ORZAMENTO ACEPTADO: 45.331,72 €
AXUDA CONCEDIDA: 20.603,27 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 45,45 %