PROMOTOR: CONCELLO DE PORTAS
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0170
SITUACIÓN: Lugar de A Rapeira – Concello de Portas
DESCRICIÓN:
O Concello de Portas dentro da dinamización do seu territorio rural, pretende ofertar un servizo necesario e inexistente na zona que consiste na implantación de un punto de recarga semirápido para vehículos eléctricos con dous prazas, no Concello de Portas inclúe a adquisición dos equipos principais, os auxiliares, toda a obra civil necesaria para a instalación dos mesmos, así como a documentación técnica necesaria para a posta en marcha da instalación. O obxectivo principal é o fomento das enerxías renovables co emprego de vehículos eléctricos, contribuíndo con elo a descarbonización da mobilidade e o aforro de enerxía. Ademais, preténdese que Portas apareza reflexado como un concello de referencia en materia medioambiental que presta o servizo de punto de recarga de vehículo,  sendo este totalmente de balde, o cal o fará máis atractivo para tódolos usuarios deste tipo de vehículos.

ORZAMENTO ACEPTADO: 10.836,23€
AXUDA CONCEDIDA: 9.687,59€
PORCENTAXE DA AXUDA: 89,40%