SUBMINISTRO DE ESCENARIO MODULAR

PROMOTOR: CONCELLO DE PONTECESURES Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0211 SITUACIÓN: Varias localizacións dentro do Concello de Pontecesures DESCRICIÓN: O proxecto ten por obxecto o subministro de escenario modular para a realización de eventos e actuacións de promoción cultural nos distintos núcleos de Pontecesures. ORZAMENTO TOTAL: 13.588,30 € AXUDA CONCEDIDA: 9.294,40 € PORCENTAXE DA AXUDA: 68,40%

SUBMINISTRACIÓN DUNHA PANTALLA INFORMATIVA PARA A PRAZA DO COCHE DE PEDRA

PROMOTOR: CONCELLO DE PONTECESURES Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0164 SITUACIÓN: Lugar San Luis – Concello de Pontecesures DESCRICIÓN: Colocación dunha pantalla led para a difusión de información dinámica municipal na Praza do Coche de Pedra, monumento en honor aos fundadores das feiras automobilísticas e punto clave deste concello. O obxectivo é que a praza serva como punto…

REFORMA E AMPLIACION DOS VESTIARIOS DO CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL

O promotor proxecta reformar e a ampliar os vestiarios e os aseos do campo de fútbol municipal, para dar resposta o aumenta a capacidade das instalación. Ofertarase así o servizo a un maior número de usuarios e disporase de instalacións que se axusten as necesidades de accesibilidade, igualdade entre homes e mulleres ao contar cun vestiario para mulleres e mellora da eficiencia enerxética, mellora dos seus accesos e eficiencia nos usos destas instalación.