PROMOTOR: CONCELLO DE PONTECESURES
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0211
SITUACIÓN: Varias localizacións dentro do Concello de Pontecesures
DESCRICIÓN:
O proxecto ten por obxecto o subministro de escenario modular para a realización de eventos e actuacións de promoción cultural nos distintos núcleos de Pontecesures.

ORZAMENTO TOTAL: 13.588,30 €
AXUDA CONCEDIDA: 9.294,40 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 68,40%