PROMOTOR: CONCELLO DE PONTECESURES
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0089
SITUACIÓN: Lg. de Porto de arriba – San Xulián – Pontecesures
DESCRICIÓN:
O promotor proxecta reformar e a ampliar os vestiarios e os aseos do campo de fútbol municipal, para dar resposta o aumenta a capacidade das instalación. Ofertarase así o servizo a un maior número de usuarios e disporase de instalacións que se axusten as necesidades de accesibilidade, igualdade entre homes e mulleres ao contar cun vestiario para mulleres e mellora da eficiencia enerxética, mellora dos seus accesos e eficiencia nos usos destas instalación.

ORZAMENTO ACEPTADO: 53.833,32 €
AXUDA CONCEDIDA: 30.361,99 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 56,40 %