PROMOTOR: COMERCIAL VILANOVIÑA S.L.
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0213
SITUACIÓN: Lugar de Vilanoviña, parroquia de Santa María de Paradela, Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na reforma e ampliación de supermercado. O local dispón na planta baixa dun almacén, o cal se suprime e así aumenta a sala de vendas ao publico e poder así ofrecer mais variedade de produtos.

ORZAMENTO TOTAL: 55.380,26 €
AXUDA CONCEDIDA: 22.456,70 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 40,55 %