PROMOTOR: CONCELLO DE MEAÑO
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0200
SITUACIÓN: Lugar As Covas, parroquia de As covas, Meaño
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na subministración e instalación de un toldo plano no centro de atención á terceira idade do Concello de Meaño que ten unha terraza axardinada como zona de esparexemento. Debido a que esta zona está exposta a maior parte do día ao sol directo, o que impide realizar actividades no exterior, é necesario instalar un toldo plano de lona que permita regular a incidencia solar, creando certo grao de confort que posibilite así o uso da terraza a calquera hora e durante máis días ao ano.

ORZAMENTO TOTAL: 20.607,51 €
AXUDA CONCEDIDA: 10.000,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 66,00%