PROMOTOR: JAVIER COTÓN GONZÁLEZ
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0077
SITUACIÓN: Meira – Sta. María de Cuntis – Cuntis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na posta en marcha duna empresa dedicada a venda de produtos electrónicos baixo a modalidade de “venta On-line”. O obxectivos e satisfacer a necesidade neste tipo de produtos na actualidade, pero coa diferenciación fundamental de tratarse dunha empresa situada nun concello rural de Galicia. Adaptándose as demandas e costumes dos consumidores/as locais e ofrecendo unha “cara visible” e un contacto próximo ao que acudir durante o servizo posventa.

ORZAMENTO ACEPTADO: 8.829,01 €
AXUDA CONCEDIDA: 3.302,05 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 37,40 %