PROMOTOR: CONCELLO DE SANXENXO
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0208
SITUACIÓN: Rúa Madrid, 1 Fontoira Sanxenxo
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na restauración da lavadoiro de Fontoira, elemento tradicional e etnográfico, e recuperar o seu carácter orixinal, así como a creación de un espazo de ocio e de lecer relacionado co patrimonio cultural do mundo rural de Galicia. Pretendese mellorar as condicións estéticas e asegurar a súa funcionalidade e seguridade de utilización.

ORZAMENTO TOTAL: 22.062,35 €
AXUDA CONCEDIDA: 9.795,68 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 44,40%