PROMOTOR: CONCELLO DE MEIS
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0135
SITUACIÓN: A Barcia, San Martiño de Meis – Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na rehabilitación dunha edificación singular compartindo espazo coa casa parroquial, na que non se vai a actuar. Entre ambos edificios existe na actualidade un patio que sirve de acceso á primeira edificación no que se construirá unha edificación lixeira que cubra o patio de acceso, con unha cuberta de vidro que permita a visión a través dela e a iluminación da mesma. No espazo situarase un centro social da parroquia de en San Martiño de Meis (A Barcia) que na actualidade non dispón de local social.

ORZAMENTO ACEPTADO: 251.982,50 €
AXUDA CONCEDIDA: 32.300€
PORCENTAXE DA AXUDA: 50,00%