PROMOTOR: CONCELLO DE MEIS
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0183
SITUACIÓN: PARADELA – MEIS
DESCRICIÓN:
O promotor ten previsto obras de rehabilitación do lavadoiro de pedra granítica propóndose a súa limpeza e selado de xuntas, execución de nova cuberta e substitución de pilares de formigón por pilares de pedra granítica. É un proxecto de posta en valor do patrimonio rural.

ORZAMENTO ACEPTADO: 16.000,00€
AXUDA CONCEDIDA: 9.696,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 60,60%