PROMOTOR: ELISABETH CIMA GONZALEZ
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0222
SITUACIÓN: Cuntis
DESCRIPIÓN:
O proxecto consiste na ampliación dos servizos ofrecidos coa modernización da maquinaria ao servizo da cidadanía. O obxectivo e mellorar a eficiencia con maquinas lavadoras e secadoras de ultima xeración. Coa modernización da maquinaria, maior competitividade e cota de mercado. Ca instalación dun sistema de pago con tarxeta e móbil que incorpora un sistema domótico que nos permitirá o control de facturación a distancia, solución de incidencias (atascos de moedas ou erros de clientes) e o salto ao mundo dixital con posta ao servizo do cliente unha app para reservas, pagos e promocións a través do móbil.

ORZAMENTO TOTAL: 25.635,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 7.793,04 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 30,40 %