PROMOTOR: CONCELLO DE RIBADUMIA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0218
SITUACIÓN: A Escusa. Ribadumia. Ribadumia
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na construción dunha PISTA DE PUMP TRACK en Ribadumia. A pista sitúase no lateral sueste da parcela, parcela con una lixeira pendente. Na mesma xa existe unha zona de xogos, con parque infantil e pista de fútbol. A pista de Pump Track, en forma de “L” ocupará unha superficie aproximada de 400 m2, composta por un trazado de catro rectas con diferentes perfiles e 4 curvas formando peraltes tanto a esquerdas como a dereitas, con único sentido de marcha para evitar accidentes.

ORZAMENTO TOTAL: 57.270,81 €
AXUDA CONCEDIDA: 10.000,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20%