PROMOTOR: CONCELLO DE CAMBADOS
Nº EXPEDIENTE: L19-1920-17-0134
SITUACIÓN: A Seca, Corvillón – Cambados
DESCRICIÓN:
O proxecto implica a posta en valor un espazo anexo ao Muíño da Seca, único muíño de mar de Galicia, con gran valor patrimonial e turístico da zona. Igualmente soluciona o acceso dende este muíño ao Centro Cultural de Corvillón e valoriza este entorno dende o punto de vista medioambiental. O acceso vaise realizar nun terreo cunha pendente moi pronunciada e para salvala proponse un deseño do paseo en zigzag, o que permite un acceso peonil apto para todo o público.

ORZAMENTO ACEPTADO: 64.420,22€
AXUDA CONCEDIDA: 38.652,13€
PORCENTAXE DA AXUDA: 60,00%