PROMOTOR: CONCELLO DE CALDAS DE REIS
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0160
SITUACIÓN: Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
Posta en valor do lavadoiro do rio Umia e adecuación do seu entorno que se vai a executar, consta de dúas partes diferenciadas pero ambas conectadas no seu obxecto, por unha banda farase un importante traballo de acondicionamento e limpeza do terreo, para evitar riscos forestais de incendios e necesarios para a posta en valor do propio lavadoiro e a súa accesibilidade. Por outra banda os traballos relativos a posta en valor do lavadoiro con traballos de cobertura de tella acorde, estrutura de madeira, todo elo para a recuperación e posta en valor deste elemento patrimonial do rural do Caldas de Reis.

ORZAMENTO ACEPTADO: 17.034,79€
AXUDA CONCEDIDA: 8.176,70€
PORCENTAXE DA AXUDA: 48,00%