PROMOTOR: CONCELLO DE CUNTIS
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0215
SITUACIÓN: Cuntis
DESCRICIÓN:
O Obxectivo do proxecto e poñer en valor o lavadoiro termal municipal, que é un ben patrimonial de alto valor etnográfico e moi relacionado con todo o que ten que ver co ámbito termal. Pretendese levar a cabo o seo aproveitamento turístico constituíndo un elemento etnográfico visitable, dentro dun entorno totalmente relacionado co termalismo, xa que se encontra moi preto do balneario e de outras fontes termais , constituíndo un elemento con identidade e características construtivas propias.

ORZAMENTO TOTAL: 15.835,65 €
AXUDA CONCEDIDA: 8.741,28 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20%