PROMOTOR: JARDINES DE CASALNOVO S.L
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0167
SITUACIÓN: Lgar os Barreiros s/n – Caldas de Reis – Pontevedra
DESCRICIÓN:
Inversión produtiva poñendo en marcha a rehabilitación de unhas instalacións para convértelas nun Restaurante, que coa súa creación dea lugar a un espazo polivalente, onde se levarán a cabo eventos de diversa tipoloxía (celebracións, congresos, actos empresariais…), cursos enolóxicos, talleres de cociña entre outros. A finalidade do proxecto e crear un local, un ambiente, un espazo diferenciado da competencia, proporcionando unha experiencia única a clientes, ao tempo que se incrementa a oferta de servicios no medio rural galego.

ORZAMENTO ACEPTADO: 719.216,06€
AXUDA CONCEDIDA: 26.540,21€
PORCENTAXE DA AXUDA: 40,90%