PROMOTOR: CONCELLO DE CUNTIS
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0182
SITUACIÓN: Entorno río Gallo e río Patela – Cuntis
DESCRICIÓN:
Mellora do entorno do paseo do Río Gallo e do Río da Patela mediante a instalación de elementos infantís que fagan a zona máis atractiva para os cativos e para os turistas xa que o acceso a ambos elementos vai percorrendo as sendas fluviais do río Gallo e o río Patela. Estes elementos encaixarán no entorno natural onde se pretenden instalar tanto pola temática dos mesmos, unha formiga, como polos materiais empregados no caso da tirolina fabricada en madeira natural. Coas actuacións pretendese potenciar turisticamente o espazo.

ORZAMENTO ACEPTADO: 15.161,51€
AXUDA CONCEDIDA: 8.369,16€
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20%