PROMOTOR: CONCELLO DE RIBADUMIA
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0181
SITUACIÓN: Escusa – Ribadumia – Ribadumia
DESCRICIÓN:
Acondicionamento do recinto do edificio municipal de Servizos Sociais, de cara a acadar unhas óptimas condicións de accesibilidade, por tratarse dun equipamento moi utilizado diariamente polos veciños do municipio. Búscase mellorar a accesibilidade do recinto así coma ordenar e zonificar os usos propios do recinto dunha maneira máis clara e eficiente, permitindo desta maneira que se posibilite unha aproximación segura e accesible para todos os usuarios.

ORZAMENTO ACEPTADO: 19.988,70€
AXUDA CONCEDIDA: 10.554,04€
PORCENTAXE DA AXUDA: 52,80%