PROMOTOR: CONCELLO DE SANXENXO
Nº EXPEDIENTE: L21-1920-17-0177
SITUACIÓN: Canelas – Adina – Sanxenxo
DESCRICIÓN:
Creación dunha zona deportiva en Canelas, Portonovo. Acondicionarase o chan e colocarase os elementos que formarán parte da zona de calistenia e por outra banda a colocación de elementos biosaudables. O principal obxectivo deste proxecto é ofrecer aos veciños da contorna un espazo para realizar deporte ao aire libre, fomentando unha alternativa de ocio que fomente hábitos de vida saudables e integre a cohesión interxeneracional e integración social, xa que as instalacións están planificadas para persoas de todas as idades.

ORZAMENTO ACEPTADO: 40.000,00€
AXUDA CONCEDIDA: 23.520,00€
PORCENTAXE DA AXUDA: 58,80%