PROMOTOR: COMERCIAL VILANOVIÑA S.L
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0069
SITUACIÓN: Lg. de Vilanoviña – Santa María de Paradela – Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na construción dun edificio comercial para a ampliación da actividade do existente dedicado a supermercado que está situado cerca deste solar. Na actualidade a actividade desenvolvese nun local alugado con moitas limitacións para ofertar un correcto servizo á clientela.

ORZAMENTO ACEPTADO: 367.659,50 €
AXUDA CONCEDIDA: 154.233,16 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 41,95 %