PROMOTOR: CONCELLO DE MEIS
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0197
SITUACIÓN: Lugar de outeiro. parroquia, de sta. María Paradela, Meis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste Conservación, Restauración da Cruz das Ánimas de Outeiro – Paradela. Situado no cruce de camiños a carón da praza do lugar de Outeiro, pertencente a parroquia de Paradela, sita no concello de Meis.
Peto de ánimas, composto a simple vista por unha fornela con a parte superior semicircular e unha moldura polo interior. Na parte superior ten unha cruz labrada en relevo sobre un pequeno bloque de pedra. Conserva un marco de ferro en mal estado que protexería unha pintura sobre a pedra. Na parte baixa ten encastada unha caixa de chapa de ferro para as esmolas.

ORZAMENTO TOTAL: 9.873,60 €
AXUDA CONCEDIDA: 6.220,37 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 63,00%