PROMOTOR: CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA
Nº EXPEDIENTE: L23-1920-17-0210
SITUACIÓN: Rúa Bubela,38 A Laxe, Santa Baia de Arealonga, Vilagarcía de Arousa
DESCRICIÓN:
O proxecto ten como obxectivo a construción dun circuíto de Pump Track, co cal se busca ofrecer un espazo adecuado para a práctica das diferentes disciplinas deportivas de bike ante o aumento de número de persoas interesadas na súa práctica que se vén observando nos últimos anos. Deste xeito o proxéctanse dous circuítos, para que podan ser utilizados tanto por persoas que se están iniciadas como por aquelas cun nivel máis avanzado.

ORZAMENTO TOTAL: 48.388,14 €
AXUDA CONCEDIDA: 20.000,00 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 55,20%