PROMOTOR: GALICIA PULTEC, S.L.
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0081
SITUACIÓN: S. Tomé e Sta. María de Caldas – Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na ampliación e modernización das instalacións existente dedicadas a oficinas e a atención comercial ó publico coa implantación dunha aula para demostracións aos clientes da propia actividade da empresa. Con isto preténdese dar un mellor servicio ó cliente e facilitar a súa accesibilidade e a das mercancías. Tamén se incrementaría o valor engadido ó cliente coa instalación da aula didáctica para formación dos clientes e demostración da aplicación dos produtos. Aumentase a visibilidade do produto da empresa, o aforro de custes enerxéticos en electricidade e en xeral conseguirase unha maior satisfacción do cliente, unha maior visibilidade do produto para que favoreza un incremento das ventas e unha maior comodidade dos traballadores que se traduce nunha maior produtividade.

ORZAMENTO ACEPTADO: 56.569,31 €
AXUDA CONCEDIDA: 17.593,06 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 31,10 %