PROMOTOR: MIGUEL SANCHEZ DÍZ
Nº EXPEDIENTE: L18-1920-17-0078
SITUACIÓN: Lg. de Ameal – Arcos de Condesa – Caldas de Reis
DESCRICIÓN:
O proxecto consiste na adquisición dunha máquina canteadora, para así dispoñer de maquinaría punteira e da tecnoloxía máis avanzada, que permita innovar cada día para aportar as mellores solucións a cada proxecto e cliente. Trátase dunha máquina que permite pegar nos mobles os cantos, tanto de melamina, pvc, madeira, formica, dunha maneira perfecta e de fácil manexo. A canteadora é decisiva para conseguir un aspecto de calidade nos mobles.

ORZAMENTO ACEPTADO: 53.970,00 €
AXUDA CONCEDIDA: 16.029,09 €
PORCENTAXE DA AXUDA: 29,70 %